O Firmie

Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy podatkowych, to także wiedza, która przekłada się na sukces firmy. Tylko profesjonalny księgowy jest gwarancją bezpieczeństwa i dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności.

Jesteśmy nowoczesną firmą, która dopasowuje się do wymagań Klientów, jak również do zmieniających się przepisów oraz praw rynku. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości i kadr. Naszego doświadczenia nie można porównać ze zdobytym podczas pracy w jednej firmie. Łączymy w sobie fachowość, solidność i kompetencję z młodością, zapałem i energią. Nasza wiedza może od dziś pracować dla Państwa. Nasze atuty to zaangażowanie w sprawy klientów, solidność, poufność oraz młody wykształcony zespół stale podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń z zakresu rachunkowości, kadr, płac i prawa podatkowego.

Nasze biuro rachunkowe posiada doświadczenie w obsłudze księgowej firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych zorganizowanych zarówno w formie spółek kapitałowych, spółek osobowych jak też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z branż:

 • transport międzynarodowy i krajowy,
 • usługi remontowe i budownictwo,
 • handel hurtowy i detaliczny (m.in. odzieżą, kosmetykami, art. biurowymi, zwierzętami, wyrobami akcyzowymi, paszami, częściami samochodowymi),
 • IT, marketing i usługi konsultingowe,
 • zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie,
 • eksport i import towarów,
 • działalność twórców i artystów,
 • najem i dzierżawa nieruchomości,
 • usługi i produkcja rolna,
 • usługi stolarskie i produkcja mebli,
 • usługi weterynaryjne,
 • opieka zdrowotna,
 • usługi edukacyjne i szkoleniowe,
 • usługi prawnicze,
 • działalność fizjoterapeutyczna i wiele innych.

 

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Współpraca z nami kosztuje mniej, niż zatrudnienie pracownika, a dostajecie do dyspozycji nie jednego, lecz grupę doświadczonych fachowców.

Oferujemy Państwu profesjonalną, kompleksową i terminową obsługę z zakresu prowadzenia księgowości i obsługi kadrowo-płacowej Państwa firmy. Działalność gospodarcza jest wykonywana na podstawie Certyfikatu Ministra Finansów Nr 19767/2007 a właściciel posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Praca w biurze opiera się na sprawdzonych programach księgowych firmy INSERT z Wrocławia: RACHMISTRZ GT, REWIZOR GT i GRATYFIKANT GT. Zgodnie z wymogami prawa biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Profesjonalizm - nasze biuro rachunkowe gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem.

Poufność i dyskrecja - wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Ochrona danych - powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Bezpieczeństwo systemów informatycznych - obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem naszego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego. Jesteśmy gotowi do prowadzenia obsługi również na programie preferowanym przez klienta.